[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Winsum, 8 maart 2014

Beste allemaal,

De ijstoestand is bedroevend dit jaar; donderdag is de afsluiter open gezet. Het gras komt alweer boven, het is weer tijd voor lente dus springende lammetjes op het veld.

Maar ook wij zitten niet stil. Donderdagavond is de Commissie 150 jaar Winsumer IJsbaan weer bij elkaar geweest en het is goed om iedereen eens te vertellen waar we zoal aan denken voor het feest. Om ook de leden erbij te betrekken hebben we bedacht een algemene gezellige bijeenkomst voor bestuur en leden te organiseren. Ook om wat meer vrijwilligers bij de organisatie van 150 jaar Winsumer IJsbaan te betrekken.

We hebben dit gepland op vrijdag 28 maart vanaf 20.00 uur tot ........................ het licht uit gaat.

Onderwerpen:
  • Plannen voor 150 jaar Winsumer IJsbaan.
  • Schaatskwis met prijzen
  • Sjoelen, klaverjassen, darten
  •  
Van harte welkom en zegt het voort naar de overige leden!

Met vriendelijke groet,
Pieter de Vries
voorzitter Winsumer IJsbaan