Nieuws

* Vanwege de corona-maatregelen heeft de ijsvereniging besloten dat haar leden voorrang hebben in een periode van natuurijs. Er zullen dit seizoen geen dagkaarten worden verkocht. Wilt u dus deze winter op de mooie ruime natuurijsbaan kunnen schaatsen, zorg dan dat u lid bent.

* Let op: De algemene ledenvergadering op vrijdagavond 27 november 2020 gaat als gevolg van de corona-maatregelen niet door! Leden worden per mail geïnformeerd.  Zaterdagochtend 28 november vanaf 9 uur klusochtend, ook hier van harte welkom, met of zonder snoeischaar.

 * De verenging Winsumer IJsbaan doet mee aan het opwekproject WindZon Winsum met 2 delen. Dit opwekproject bestaat uit twee kleine EAZ-molens + een zonnedak van 132 zonnepanelen in onze gemeente. Daarmee investeren we in lokale wind- en zonne-energie. Zie voor meer informatie: https://www.winsumduurzaam.nl/project-windzon/